Hdd Datarecovery Computer Hard

USB Flash disk

USB flash paměť nebo také někdy USB Flash disk patří do trochu jiné kategorie než klasické pevné disky a SSD disky. USB flash disk je primárně externí paměťové médium, které slouží především jako přídavná paměť pro různá zařízení nebo pro přenášení dat z místa na místo. USB flash disk především v poslední době začíná vytlačovat CD / DVD optické disky.

Konstrukce USB flash paměti

Základní provedení USB Flash paměti je hodně podobné pro všechny modely. Základem je USB konektor, paměťový čip (NAND čip, zde jsou uložena vlastní data), řídící čip (Mass storage controller = zajišťuje komunikaci paměťového čipu s počítačem) a ochranné pouzdro. USB flash disky jsou mnohem odolnější proti mechanickému poškození, než klasická optická média u kterých stačí nepatrné škrábnutí, aby nebylo možné přečíst data.

Kromě základních konstrukčních prvků mohou být různé USB flash paměti vybaveny i dalšími prvky. Může to být například LED dioda, která indikuje aktivitu USB paměti (čtení, zápis, připojení k PC). Nebo může být USB disk vybavený například zámkem, který zabrání zápisu dat na paměťové médium a umožní pouze čtení uložených dat.

Přečtěte si zajímavý článek:  Oprava USB flash disku

Výhody a nevýhody USB pamětí

USB flash disk má také jen velmi malpou spotřebu energie a pro jeho připojení k počítači již dnes nejsou potřeba žádné speciální ovladače. Tyto paměťová média jsou tak velmi rozšířená. Výrobci HW je velmi často používají i pro distribuci ovladačů k prodávanému HW, často jsou USB flash disky rozdávány v rámci různých reklamních nebo marketingových akcí.

Obnova dat z USB flash disku

U USB disků se nejčastěji objevují mechanická poškození, která pak znemožňují čtení uložených dat. Obnova dat z USB disku se nejčastěji týká opravy poškozeného USB konektoru, nebo může být poškozen řídící či paměťový čip. V případě že poškozen pouze USB konektor, je záchrana a obnova dat z USV disku velmi snadná. Pokud dojde k poškození řídícího čipu, je už obnova dat z disku poněkud složitější. Je nutné získat přístup k paměťovému čipu (rozebrat USB disk) a následně se pokusit nasimulovat funkci řídícího čipu. Pokud dojde k poškození paměťového čipu, je 100% obnova dat téměř nemožná. V lepším případě je možné zachránit pouze část uložených dat.